הכלב היהודי

מונודרמה מרגשת על פי ספר המופת מאת אשר קרביץ.

השואה מנקודת מבטו של הכלב, החל מימי היותו גור חביב במשפחה יהודית, דרך עליית הנאצים, הגזירות הראשונות, מסירתו לאימוץ אצל משפחה גרמנית, תפיסתו ואילופו ביחידת הכלבים של האס.אס ואחר כך פגישתו בטרבלינקה עם יהושע – בן המשפחה היהודית שאצלה גדל. לאחר האיחוד בין יהושע לכורש במחנה ההשמדה בורחים יהושע וכורש יחד ומצטרפים אל הפרטיזנים. הם שורדים יחד את המלחמה ועולים לארץ ישראל.

* מתאים לכיתות ז’-י”ב

 

יוצרים
שחקנים
  • icon1

    לכיתות ט'-יב

  • icon1

    מאושר סל תרבות

תמונות מההצגה

“הכלב היהודי” היא הצגה שראוי להביאה לקהלים רחבים, ובמיוחד לבתי הספר, הן כסיפור מקורי על השואה והגבורה, הן כהצגת תיאטרון מיוחדת. \r\n\r\nהבמה – קרא ביקורת\r\n\r\nביקורת – אין בהצגה ולו רגע אחד משעמם.

יוצרים
שחקנים